De stap om een eerste huis te kopen in plaats van te gaan of te blijven huren, is groot. Bij het kopen zal er meestal een financiering in de vorm van een hypotheek moeten worden geregeld met een looptijd van gemiddeld 30 jaar, waar men bij het huren geen rekening mee hoeft te houden. Zo zijn er nog een aantal voor en nadelen betreffende het kopen ten opzichte van het huren van een huis, waarover u hier meer kunt lezen.

Voordelen van het kopen ten opzichte van het huren
Een van de grote voordelen van het kopen ten opzichte van het huren is, dat er een waardevast kapitaal wordt opgebouwd. 
• De prijzen van huizen fluctueren enigszins, maar normaal gesproken zal een woning in de toekomst altijd meer waard worden dan op het moment van aankoop. Het kopen kan dus als een investering voor de toekomst worden beschouwd. 
• Een ander voordeel is dat bij het kopen er verbouwingen kunnen worden doorgevoerd, die het huis helemaal naar wens maken. De investering die met een verbouwing gepaard gaat wordt in de loop der tijd weer terug verdiend, omdat de woning veelal in waarde zal stijgen. 
Dit zijn dus enkele belangrijke voordelen van kopen ten opzichte van huren. Bij het huren zal er nooit sprake zijn van kapitaalsopbouw, maar wordt er elke maand netjes huur betaald in ruil voor woonruimte en woongenot. Bij een huurwoning kunnen er tegenwoordig ook verbouwingen worden doorgevoerd tot op zekere hoogte, maar de investering zal daarmee nooit worden terug verdiend. Hooguit het eigen woongenot zal groter kunnen worden.

Nadelen van het kopen ten opzichte van het huren
• Een van de nadelen van het kopen ten opzichte van het huren is, dat alle gebreken zelf verholpen moeten worden en voor eigen rekening komen. Een dak dat lekt, een CV ketel die vervangen moet worden, kozijnen die aan vervanging toe zijn of de periodieke schilderbeurt. Dit zijn allemaal zaken waarmee de koper rekening mee zal moeten houden en waarvoor er geld gereserveerd zal moeten worden. Bij een huurwoning speelt dit probleem niet en is de verhuurder verantwoordelijk voor het herstellen van gebreken of het uitvoeren van reparaties. 
• Een ander nadeel van het kopen kan zijn dat als er sprake is van een verhuizing, het eigen huis minder snel verkocht wordt dan verwacht, terwijl het opzeggen van de huur normaliter binnen een of twee kalendermaanden mogelijk is. Dit kan vooral een probleem zijn in tijden waarin het aanbod van huizen op de woningmarkt groter is dan de vraag naar huizen. Met een huurwoning is men dan ook flexibeler voor wat betreft het verhuizen naar een andere woning.

Voor en nadelen van kopen ten opzichte van huren
De keuze die men zal maken bij het afwegen van het kopen of huren van een huis, is vaak gebaseerd op financiële gronden. De mogelijkheid moet natuurlijk bestaan om een hypotheek te kunnen afsluiten, waarbij het belangrijk is om ook rekening te houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen zoals gezinsuitbreiding en minder inkomsten. Bij een huurwoning zal de huurprijs jaarlijks stijgen en bij een koopwoning zal er zelf invloed kunnen worden uitgeoefend op de stijging van de woonlasten.