De voor- en nadelen op een rij
De keuze tussen een woning huren of kopen is vaak niet eenvoudig. Zowel huren als kopen hebben voordelen en nadelen.
Een eigen huis
Voordelen van een eigen huis zijn onder andere:

 • U kunt in uw eigen huis vermogen opbouwen.
 • Het kan aantrekkelijk zijn dat het huis waarin u woont eigendom is. U bent vrij om uw woning geheel aan uw eigen wensen aan te passen.
 • De hypotheeklasten zijn meestal stabiel zolang de rente niet verandert; huur wordt in principe ieder jaar verhoogd.
 • Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een koopsubsidie.

U bent als huiseigenaar wel minder mobiel dan als huurder. Verder veranderen uw woonlasten wanneer de rente omhoog of omlaag gaat. Dit kan zowel een verhoging als een verlaging van de hypotheeklasten betekenen. De veranderingen zijn van tevoren niet met zekerheid vast te stellen. Verder bent u als eigenaar helemaal zelf aansprakelijk voor het onderhoud van uw woning.

Een huurwoning
Voordelen van een huurwoning zijn:

 • Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming.
 • Huurders kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag.
 • Als huurder bent u mobieler dan als eigenaar. U kunt een huurcontract binnen korte tijd opzeggen.
 • Als huurder bent u zelf niet aansprakelijk voor (groot) onderhoud aan de woning. Dit behoort tot de verantwoordelijkheden van de eigenaar/verhuurder.

Het nadeel van een huurwoning is dat u zelf minder vrijheid heeft om wijzigingen in de woning aan te brengen. Daarnaast kunt u in een huurwoning geen vermogen opbouwen en krijgt u als huurder vrijwel zeker te maken met een jaarlijkse huurverhoging.

Afwegingen
Al lijkt het misschien of iedereen tegenwoordig een huis wil kopen; het is raadzaam om goed te overdenken of dit ook in uw situatie de beste keuze is. Weeg dus de verschillende voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af voordat u besluit op zoek te gaan naar een koopwoning.

Naast persoonlijke wensen en mogelijkheden zal uw beslissing om te kopen of te huren ook afhangen van marktomstandigheden zoals de rentestand, de prijsontwikkeling en het aanbod van koopwoningen. Ga zorgvuldig na of de woning die u wilt kopen voor u betaalbaar is en blijft.

Veel uitgaven zijn afhankelijk van het feit of u een koopwoning of een huurwoning heeft. Het verschil zit voornamelijk in de kosten van onderhoud en gemeentelijke heffingen. Er zijn ook uitgavenposten die beïnvloed worden door de woonsituatie, bijvoorbeeld de kosten van woon-werkverkeer en verzekeringen. Uitgaven die met wonen te maken hebben, zijn moeilijk te beïnvloeden. 

Kosten van een koopwoning
Aan een koopwoning zijn bepaalde kosten verbonden. Er zijn eenmalige kosten, zoals de aankoop- en de financieringskosten. Andere kosten zijn onlosmakelijk verbonden met het bezit van een eigen huis en behoren tot de regelmatige uitgaven. 

Aankoopkosten

 • Koopt u een huis via een goedkope makelaar dan betaalt u een bepaald bedrag voor zijn diensten: de courtage. Dit bedrag verschilt per makelaar.
 • U kunt een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Hiermee krijgt u in grote lijnen een bouwtechnisch beeld van de woning. Na deze keuring bent u op de hoogte van de kosten waarmee u direct en later te maken krijgt om de woning in redelijke staat te brengen. Vaak is een dergelijke keuring al door de makelaar verricht. Een keuring kost doorgaans enkele honderden euro´s.
 • Als u een woning vrij op naam (v.o.n.) koopt, betekent dit dat de kosten die met de koop te maken hebben, in de koopsom zijn verwerkt. Een nieuwbouwwoning wordt meestal op deze wijze verkocht.
 • Een bestaande woning wordt meestal verkocht voor “kosten koper” (k.k.). Dit betekent dat de overdrachtsbelasting (tenminste 6% van de koopsom) en de kosten van de transportakte voor rekening zijn van de koper.

Financieringskosten
Waarschijnlijk zult u voor de aankoop van de woning een hypotheek af moeten sluiten. Het afsluiten van een hypotheek brengt ook eenmalige bijkomende kosten met zich mee:

 • Het afsluiten van een hypotheek bij de geldgever kost u doorgaans een bepaald bedrag aan provisie. Die provisie moet aan de geldgever betaald worden. Het betreft hier meestal een percentage van 1,5% van de hoogte van de geldlening.
 • Ook voor de hypotheek moet door de notaris een akte worden opgemaakt, de hypotheekakte. Het tarief wat de notaris in rekening brengt voor de werkzaamheden met betrekking tot de hypotheekakte bedraagt 2/3 van het tarief voor de transportakte. Wanneer de transportakte en de hypotheekakte gelijktijdig “passeren” bij de notaris geldt een extra korting op het tarief.

Overige eenmalige kosten:

 • registratie in het kadaster
 • kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • taxatiekosten
 • bouwrente (bij nieuwbouwwoning)
 • verhuiskosten
 • verbouwingskosten

Bron: NIBUD

 • U kunt in uw eigen huis vermogen opbouwen.
 • Het kan aantrekkelijk zijn dat het huis waarin u woont eigendom is. U bent vrij om uw woning geheel aan uw eigen wensen aan te passen.
 • De hypotheeklasten zijn meestal stabiel zolang de rente niet verandert; huur wordt in principe ieder jaar verhoogd.
 • Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een koopsubsidie.

U bent als huiseigenaar wel minder mobiel dan als huurder. Verder veranderen uw woonlasten wanneer de rente omhoog of omlaag gaat. Dit kan zowel een verhoging als een verlaging van de hypotheeklasten betekenen. De veranderingen zijn van tevoren niet met zekerheid vast te stellen. Verder bent u als eigenaar helemaal zelf aansprakelijk voor het onderhoud van uw woning.

Een huurwoning
Voordelen van een huurwoning zijn:

 • Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming.
 • Huurders kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag.
 • Als huurder bent u mobieler dan als eigenaar. U kunt een huurcontract binnen korte tijd opzeggen.
 • Als huurder bent u zelf niet aansprakelijk voor (groot) onderhoud aan de woning. Dit behoort tot de verantwoordelijkheden van de eigenaar/verhuurder.

Het nadeel van een huurwoning is dat u zelf minder vrijheid heeft om wijzigingen in de woning aan te brengen. Daarnaast kunt u in een huurwoning geen vermogen opbouwen en krijgt u als huurder vrijwel zeker te maken met een jaarlijkse huurverhoging.

Afwegingen
Al lijkt het misschien of iedereen tegenwoordig een huis wil kopen; het is raadzaam om goed te overdenken of dit ook in uw situatie de beste keuze is. Weeg dus de verschillende voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af voordat u besluit op zoek te gaan naar een koopwoning.

Naast persoonlijke wensen en mogelijkheden zal uw beslissing om te kopen of te huren ook afhangen van marktomstandigheden zoals de rentestand, de prijsontwikkeling en het aanbod van koopwoningen. Ga zorgvuldig na of de woning die u wilt kopen voor u betaalbaar is en blijft.

Veel uitgaven zijn afhankelijk van het feit of u een koopwoning of een huurwoning heeft. Het verschil zit voornamelijk in de kosten van onderhoud en gemeentelijke heffingen. Er zijn ook uitgavenposten die beïnvloed worden door de woonsituatie, bijvoorbeeld de kosten van woon-werkverkeer en verzekeringen. Uitgaven die met wonen te maken hebben, zijn moeilijk te beïnvloeden. 

Kosten van een koopwoning
Aan een koopwoning zijn bepaalde kosten verbonden. Er zijn eenmalige kosten, zoals de aankoop- en de financieringskosten. Andere kosten zijn onlosmakelijk verbonden met het bezit van een eigen huis en behoren tot de regelmatige uitgaven. 

Aankoopkosten

 • Koopt u een huis via een makelaar dan betaalt u een bepaald bedrag voor zijn diensten: de courtage. Dit bedrag verschilt per makelaar.
 • U kunt een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Hiermee krijgt u in grote lijnen een bouwtechnisch beeld van de woning. Na deze keuring bent u op de hoogte van de kosten waarmee u direct en later te maken krijgt om de woning in redelijke staat te brengen. Vaak is een dergelijke keuring al door de makelaar verricht. Een keuring kost doorgaans enkele honderden euro´s.
 • Als u een woning vrij op naam (v.o.n.) koopt, betekent dit dat de kosten die met de koop te maken hebben, in de koopsom zijn verwerkt. Een nieuwbouwwoning wordt meestal op deze wijze verkocht.
 • Een bestaande woning wordt meestal verkocht voor “kosten koper” (k.k.). Dit betekent dat de overdrachtsbelasting (tenminste 6% van de koopsom) en de kosten van de transportakte voor rekening zijn van de koper.

Financieringskosten
Waarschijnlijk zult u voor de aankoop van de woning een hypotheek af moeten sluiten. Het afsluiten van een hypotheek brengt ook eenmalige bijkomende kosten met zich mee:

 • Het afsluiten van een hypotheek bij de geldgever kost u doorgaans een bepaald bedrag aan provisie. Die provisie moet aan de geldgever betaald worden. Het betreft hier meestal een percentage van 1,5% van de hoogte van de geldlening.
 • Ook voor de hypotheek moet door de notaris een akte worden opgemaakt, de hypotheekakte. Het tarief wat de notaris in rekening brengt voor de werkzaamheden met betrekking tot de hypotheekakte bedraagt 2/3 van het tarief voor de transportakte. Wanneer de transportakte en de hypotheekakte gelijktijdig “passeren” bij de notaris geldt een extra korting op het tarief.

Overige eenmalige kosten:

 • registratie in het kadaster
 • kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • taxatiekosten
 • bouwrente (bij nieuwbouwwoning)
 • verhuiskosten
 • verbouwingskosten