Voorlopig koopcontract tekenen

De aankoop van een eerste huis is een van de mijlpalen in het leven en wordt dan ook als een bijzondere gebeurtenis beschouwd. Het hele traject vanaf de eerst plannen tot het tekenen van de koopakte van het eerste huis kan snel of minder snel verlopen. Het kan in principe bij de eerste bezichtiging al meteen raak zijn, maar het kan ook voorkomen dat het zoeken naar een geschikt huis veel meer tijd en vele bezichtigingen kost. Als een bod is geaccepteerd door de verkoper, is er overeenstemming over de prijs waarvoor het huis gekocht kan worden en zal er een voorlopige koopovereenkomst worden ondertekend. De voorlopige koopovereenkomst wordt ook wel koopakte genoemd en geldt als basis voor de uiteindelijke leveringsakte die bij de notaris ondertekend zal worden. Over het tekenen van de koopakte van een huis en wat er daarna gebeurt, kunt u hier meer handige informatie vinden.

Tekenen van de koopakte

Het tekenen van de koopakte is een van de stappen die gezet worden op weg naar de definitieve eigendom van de woning. In de koopakte, die een voorlopige koopoverkomst betreft, kunnen ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Daarom wordt er ook wel gesproken over voorlopige koopoverkomst. Als er ontbindende voorwaarden zijn waar een beroep op wordt gedaan, kan de koop alsnog niet doorgaan.
  • Een van de meest gehanteerde ontbindende voorwaarden die vrijwel standaard wordt opgenomen in de koopakte, is het voorbehoud van financiering. Het voorbehoud van financiering geeft de koper de mogelijkheid om een hypotheek te regelen en als dit om een of andere reden niet lukt, dan kan er een beroep worden gedaan op deze ontbindende voorwaarde. Bij het tekenen van de koopakte van het eerste huis is het dan ook verstandig om deze voorwaarde erin op te nemen.
  • Een andere ontbindende voorwaarde kan de bouwkundige keuring zijn, waaruit blijkt dat er meer onderhoudskosten of verbouwingskosten zullen komen dan een bepaald bedrag.
  • Overigens is er ook een mogelijkheid tot ontbinding van de koopakte zonder opgaaf van reden, op basis van de drie dagen wettelijke bedenktijd.

Na het tekenen van de koopakte

De stap, die moet worden genomen na het tekenen van de koopakte is het regelen van een financiering en eventueel het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, als dat is overeengekomen. Het is belangrijk om bij het regelen van de financiering van het eerste huis de tijd te nemen en de verschillende opties van hypotheken, rente en looptijd met elkaar te vergelijken. Als de hypotheek geregeld is en ook de bouwkundige keuring niet tot ontbinding van de koopakte zal leiden, wordt de notaris ingeschakeld voor het opstellen van een concept leveringsakte. Hierbij kan de notaris gebruikmaken van de gegevens zoals deze in de koopakte zijn opgenomen. Van het concept zal er door beide partijen een exemplaar worden ontvangen. Het is van belang om de gegevens, zoals deze in het concept van de leveringsakte zijn opgenomen, nauwkeurig te controleren, zodat er nog aanpassing kan plaatsvinden als er gegevens niet kloppen. Staan er geen onvolkomenheden of fouten in het concept, dan kan de definitieve leveringsakte worden opgesteld en kan er een datum worden afgesproken, waarop deze akte door beide partijen ondertekend kan worden.