Het energielabel of Energie Prestatie Contract (EPC of EPBD) is te vergelijken met de energielabels voor bijv. witgoed en auto’s. Daarop is een schaalverdeling te zien van energielabel A (zeer zuinig) t/m G, waarbij ‘A’ een zuinig huis voorstelt, en ‘G’ een minst zuinig huis voorstelt. Een erkende adviseur mag een energielabel voor uw woning uitgeven. De geldigheid van het label is dan 10 jaar.

 

Waarom wordt het energielabel ingevoerd?

De Europese Unie wil minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. Een middel is om alle burgers te stimuleren en bewust te maken van energiebesparende maatregelen voor hun huis. Daarnaast heeft Nederland zich verplicht tot het verlagen van de uitstoot van Broeikasgassen (in het protocol van Kyoto). Dit energielabel is een maatregel dat de overheid heeft genomen om al deze doelen te kunnen gaan behalen.

 

Geldigheidsduur energielabel

Het energielabel is 10 jaar geldig. Dit betekent dat hetzelfde energielabel gedurende 10 jaar steeds kan worden overhandigd als er een nieuwe koper/huurder van de woning is. Als de woning na afgifte van het energielabel is verbouwd, dan bent u niet verplicht een nieuw energielabel te laten maken. Maar het is wel slim om na de woningverbetering een nieuw energielabel te laten opstellen, want een beter energielabel levert een hogere verkoop- of verhuurprijs op.

 

Uw woning op laten nemen?

Lukt het u niet om de gegevens voor uw voorlopige energielabel vast te leggen in de webapplicatie van de overheid? Of wilt u dat een Erkend Deskundige uw woning opneemt voor de juiste gegevens? Geen probleem! Tegen een scherp tarief kan een deskundige dit voor u verzorgen. De prijs is vaak afhankelijk van de grootte van de woning en start zo rond de €300 tot €350 per huis. 

 

Bouwkundige keuring

Wilt u een bouwkundige keuring uit laten voeren aan uw woning? Informeer dan naar de mogelijkheden. Bij een bouwkundige keuring krijgt u een gratis energielabel. Dit is een breed onderzoek en inspectie waarbij de bouwkundige staat van het huis goed wordt onderzocht. Het bouwkundig rapport bevat alle aanbevelingen van de deskundige als het gaat om onderhoud op de korte en lange termijn (inclusief de verwachte kosten). 

 

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Sinds 2016 heeft RVO (de overheid) een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd. Deze subsidieregeling is bedoeld voor het energiezuiniger maken van koopwoningen. Tevens geldt de subsidieregeling ook voor woningen die onder een VVE vallen. Er wordt aangeraden om een maatwerk adviesrapport op te stellen van de energiezuinigheid van uw woning. Aan de hand van dit maatwerk adviesrapport kan ik de beste energiebesparende maatregelen voor uw woning bepalen. Bij deze maatregelen staat ook de terugverdientijd vermeld per maatregel zodat u weet waar u aan toe bent. Voor € 200 kan een specialist al een u een maatwerk adviesrapport opstellen. De subsidie die u krijgt voor het op laten stellen van dit rapport bedraagt rond de €150. Op www.rvo.nl kunt u de subsidieregeling eigen huis vinden.