Bij de aanschaf van een eerste huis hebben de meeste kopers wensen met betrekking tot het uitvoeren van een verbouwing aan de woning.

Het komt minder vaak voor dat een woning aan alle wensen voldoet en men er direct intrekt zonder enige aanpassingen te verrichten. Een verbouwing kan groot of klein zijn, en bij de aanschaf kan rekening gehouden worden met de kosten door deze mee te laten financieren in de hypotheek. Ook als het huis al in eigendom is en men wenst een verbouwing door te voeren, dan zijn er mogelijkheden om dit te laten financieren. Aangezien een verbouwing ingrijpend kan zijn, is het handig om rekening te houden met de hier beschreven tips bij het verbouwen van een huis.

Verbouwen van de woning
Bij de wens om een verbouwing van de woning te laten doen, kan er rekening worden gehouden met een aantal aspecten, waarbij de vraag of men het plan heeft om langdurig in dezelfde woning te blijven wonen een belangrijke rol speelt. Daarnaast kan er gekeken worden naar de waardevermeerdering die de verbouwing met zich mee zal brengen. Is de investering alleen bedoeld voor het vergroten van het eigen woongenot of is het ook van belang dat huis meer waard wordt. Ook kan er rekening worden gehouden met de verkoopbaarheid van de woning in de toekomst. De keuze voor een nieuwe paarse keuken zal voor de verkoopbaarheid een minder positieve bijdrage leveren dan een keuken, die in neutrale kleuren is uitgevoerd.

Uitbesteden van de verbouwing
Een van de tips bij het verbouwen is om de werkzaamheden die men niet zelf kan uitvoeren, uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Voor de verbouwing zijn er allerlei verschillende bedrijven die ingeschakeld kunnen worden. Voor het verbouwen van een keuken of badkamer kan men naar de specialist, en voor het plaatsen van een dakkapel om de zolder te vergroten kan er een aannemersbedrijf worden ingeschakeld. Zo heeft elk bedrijf een eigen specialisme of een meer allround dienstverlening. Als er besloten wordt om het verbouwen uit te besteden, dan is het niet onverstandig om verschillende offertes op te vragen, zodat er een vergelijking van de kosten gemaakt kan worden. Zo kun je bij een verbouwing van een serre kijken wat voor jou de beste mogelijkheden zijn.

Zelf verbouwen
Een van de belangrijke tips bij het zelf verbouwen van een huis is om een plan te maken, waarin wordt vermeld op welke wijze de verbouwing wordt uitgevoerd, de materialen die daarvoor nodig zijn, de kosten van de verbouwing en een tijdschema. Gereedschappen waarover men zelf niet beschikt, kunnen voor een bepaalde periode gehuurd worden bij gereedschap- en groot materieel verhuurbedrijven. Maak niet een te krappe begroting en neem een post op voor onvoorziene uitgaven, want bij het zelf verbouwen van een huis kan en zal men altijd tegen onvoorziene problemen aanlopen. Houd ook rekening met het feit dat er voor een verbouwing vaak een bouwvergunning noodzakelijk is, die tijdig moet worden aangevraagd.