Wie bezig is met het kopen van een eerste huis, zal op zoek moeten gaan naar een financiering. Het bepalen van het soort hypotheek kan lastig zijn, omdat er veel variatie te vinden is in het aanbod van hypotheken. Het is dan ook raadzaam om voor het kopen van een huis al informatie te zoeken over de verschillende soorten hypotheken die er worden aangeboden. Op het moment dat er een bod op een huis is uitgebracht, zal de hypotheek geregeld moeten worden en dan is het handig om alvast op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden. Voor het bepalen van het soort hypotheek dat gewenst wordt, kan er rekening gehouden worden met een aantal aspecten, die ook weer van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Soorten hypotheken
Het grootste onderscheid dat gemaakt kan worden op het gebied van hypotheken, is dat tussen de aflossingsvrije hypotheek en de hypotheken waarmee er kapitaal wordt opgebouwd om de hypotheekschuld mee op te lossen. 
• De aflossingsvrije hypotheek is enorm populair en wordt dan ook in de meeste situaties gecombineerd met een of meerdere andere hypotheeksoorten. 
• De aflossingsvrije hypotheek is namelijk fiscaal voordelig doordat de rente compleet aftrekbaar is en daardoor de maandlasten laag kunnen blijven. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er aan het einde van de looptijd nog een restschuld bestaat bij deze vorm van hypotheek. 
• Bij de andere soort hypotheken wordt er kapitaal opgebouwd gedurende de looptijd, waarmee aan het einde van de looptijd de schuld kan worden afgelost. Dergelijke hypotheken zijn bijvoorbeeld spaarhypotheken, levenshypotheken en beleggingshypotheken. 
• Er zijn ook speciale hypotheken voor bijvoorbeeld starters zoals de startershypotheek. 
• Een ander voorbeeld van een speciaal soort hypotheek is de generatiehypotheek, waarbij de ouders of grootouders garant kunnen staan en hun kind en kleinkind in de gelegenheid wordt gesteld een hogere hypotheek af te sluiten, dan bij het huidige inkomen past.

Bepalen van het soort hypotheek
Bij het bepalen van het soort hypotheek kan er rekening worden gehouden met een aantal factoren die hier beschreven worden. 
• Een van de factoren is de huidige inkomenssituatie en de te verwachten inkomenssituatie in de toekomst. Als een stel gaat samenwonen en beiden werkzaam zijn, kan er bijvoorbeeld nagedacht worden over de vraag of beide inkomens moeten worden meegeteld voor het bepalen van de maximale hypotheek. Als er een kinderwens is, dan ligt het voor de hand dat een van beide partijen in de toekomst minder zal gaan werken en dus minder inkomen kan genereren. In dat geval kan daar bij het bepalen van de hypotheek al rekening worden gehouden. 
• Andere factoren, die van belang kunnen zijn, zijn de gewenste hoogte van de maandlasten of bijvoorbeeld de voorkeur om geen restschuld te hebben. 
• Is men bereid met de kapitaalopbouw risico te nemen? Dan kan er gekozen worden voor een gedeelte beleggingshypotheek. Als men liever op safe speelt, dan ligt een spaarhypotheek weer meer voor de hand. 
• Verder speelt natuurlijk de rentevaste periode van het soort hypotheek dat gekozen wordt, ook een belangrijke rol. 
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het bepalen van de meest geschikte hypotheek, die aansluit bij de huidige en toekomstige situatie, is het raadzaam om naar enkele onafhankelijk hypotheekadviseurs te gaan.