Informatie over de inhoud van deze website
Voor alle duidelijkheid wijst Eerstehuiskopen.net ten aanzien van de website Eerstehuiskopen.net u op het volgende: 
De informatie op, en overige inhoud van de Eerstehuiskopen.net-website wordt de bezoeker van de website uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De door Eerstehuiskopen.net op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en Eerstehuiskopen.net besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Eerstehuiskopen.net-website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

De Eerstehuiskopen.net-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Eerstehuiskopen.net en worden de Eerstehuiskopen.net-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Eerstehuiskopen.net kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Eerstehuiskopen.net behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel Eerstehuiskopen.net alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Eerstehuiskopen.net niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Eerstehuiskopen.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Eerstehuiskopen.net-website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Eerstehuiskopen.net-website beschikbare informatie. Eerstehuiskopen.net aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Eerstehuiskopen.net-website.